Diensten

BELASTINGADVIES

Belastingadvies is meer dan alleen het invullen van een aangifte. Ondernemers willen een adviseur die strategisch nadenkt.

Onze fiscale dienstverlening bestaat o.a. uit:
- het verzorgen van de aangiften inkomsten-, vennootschaps-,  
  omzet- en loonbelasting
- begeleiding van startende ondernemers
- ondernemingsplan opzetten
- oprichten van een BV, Stichting en Vereniging
- fiscaal advies (bedrijfsopvolging, inbreng éénmanszaak in BV,
  fiscale eenheid, verkoop onderneming, etc)
- bezwaar en beroep

ADMINISTRATIE
Uw administratie is de basis van uw onderneming. Wij kunnen u ondersteunen bij de opzet en inrichting van uw administratie.

Onze administratieve dienstverlening bestaat o.a. uit:
- bijhouden van de financiële administratie (boekhouding)
- opstellen van de jaarrekening
- opstellen van het jaarverslag
- loonadministratie
- debiteurenbeheer

BEDRIJFSADVIES
Ondernemerschap heeft veelal als doel het succesvol laten zijn van uw bedrijf. Hiertoe bent u als ondernemer continu actief met het focussen op de markt en het streven naar duurzame resultaatverbeteringen. Wij zien het als een uitdaging om uw onderneming hierbij te begeleiden en te adviseren en fungeren graag als klankbord.